صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

خانه منوچهری کاشان

کاشان در طول حیات خود هیچگاه دارالخلافه و پایتخت و مرکز استان نبوده است. از این رو خانه های تاریخی اش حاصل دسترنج و ثروت مردمانش بوده و نه ساخته دولتمردان و حکومت ها. خانه های تاریخی کاشان همچون گنج های آرام و خاموشی هستند که در گذر زمان غبار فراموشی بر آنها نشسته و چشم به راه عاشقانی هستند ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister