صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

حمایت ۳ هزار میلیارد تومانی دولت از بازنشستگان

مدير عامل صندوق بازنشستگي كشوري از حمايت 3 هزار ميليارد توماني دولت از بازنشستگان خبر داد. ايراندخت عطاريان در مراسم كلنگ زني خانه مهر محلات اظهار داشت: هزار ميليارد تومان از اين مبلغ بابت مطالبات مربوط به پاداش پايان خدمت بازنشستگان قبل از سال 1379پرداخت شد و 2 هزار ميليارد تومان ديگر نيز ناشي از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister