صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

حق مسکن و خواروبار کارگران افزایش یافت

رئیس مجمع عالی کارگران کشور از تصویب افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن و ۱۵ هزار تومانی خواروبار کارگران در شورای عالی کار خبر داد و گفت: افزایش حق مسکن منوط به تصویب هیئت وزیران است.   سید محمد یاراحمدیان در گفت و گو با فارس اظهار داشت:در جلسه شورای عالی کار که برای رسیدگی به افزایش حق مسکن و ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister