صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

حقوق کارمندان دولت ؛عملکرد بهتر فوق‌العاده بیشتر

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با اشاره به قانون مديريت خدمات کشوري درباره برقراري رابطه ميان عملکرد و پاداش کارکنان دولت گفت: در حال فراهم کردن ساز و کاري هستيم تا آنهايي که عملکرد بهتري دارند از فوق العاده بيشتري برخوردار شوند. درباره ميزان افزايش حقوق و مزاياي کارمندان دولت با بيان اينکه اين موضوع بايد به ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister