صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

حقوق زنان سرپرست خانوار طبق قانون کار پرداخت شود

  رئیس اداره بهزیستی شهرستان کاشان گفت: « انتظارداریم نمایندگان مردم در مجلس موضوع میزان مستمری را به زنان سرپرست خانوار که طبق قانون کار ۶۰ درصد است ،پيگيري كنند تا پرداخت شود. “امین عسگری” با نارضایتی از پرداخت نشدن میزان مستمری زنان سرپرست خانوار طبق قانون کار بر مبنای ۶۰ درصد حقوق ثابت گفت: «متاسفانه این میزان حقوق تعيين ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister