صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

حداکثر اضافه کار کارمندان در ماه 175 ساعت است

عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با فارس، در مورد محدودیت‌های اضافه‌کاری کارمندان در سال جاری گفت: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری همه کارکنان دولت می‌توانند تا 50 درصد حقوق و مزایای خود را در قالب اضافه‌کاری دریافت کنند و 20 درصد کارمندان به تشخیص رئیس دستگاه و با معیار نیاز دستگاه به خدمات آنها از این قاعده مستثنی هستند. معاون حقوقی، ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister