صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

جلسه توجیهی طرح CBR شهری در کاشان

اولین جلسه توجیهی طرح سی بی آر  شهری جهت مراقبین سلامت مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان با حضور جهادی معاون مدیرکل و رئیس اداره و کارشناسان سی بی آر ، پیشگیری و مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی کاشان در مرکز آموزش بهورزی برگزار گردید. در ابتدای جلسه جهادی در رابطه با بیان تاریخچه سی بی آر  و تاثیرات مثبت پیش بینی ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister