صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

جزئیات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

جزئیات مصوبه جدید دولت برای افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سالجاری را که معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد، منتشر شد. به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 11 فروردین 92 به استناد ماده 50 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 و ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister