صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

بازديد از جامعه اسلامي نابينايان وكم بينايان كاشان

در ادامه بازديد هاي دوره اي وسرزده مراكز تحت نظارت، اين بار مهدي جهادي –سرپرست اداره بهزيستي كاشان- از جامعه اسلامي نابينايان  وكم بينايان كاشان بازديد نمود. سرپرست اداره بهزيستي كاشان- به همراه نادي -كارشناس اجتماعي فرمانداري ويژه كاشان- بعد از ظهر روز يكشنبه با حضور در اين مركز وگفتگو ي حضور ي با مدير عامل واعضاي هيات مديره مركز ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister