صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ثبت شماره حساب های بانکی سرپرست خانوار در شش استان

سرپرستان خانوار در استان هاي چهارمحال و بختياري ،خراسان رضوي، زنجان ، كرمان، همدان و يزد از امروز به مدت يك هفته مي توانند شماره كارت يا حساب بانكي خود را براي دريافت يارانه نقدي در سامانه www.refahi.ir ثبت كنند . سرپرستان خانواري كه فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پركرده اند و تمايل به دريافت يارانه نقدي دارند مي توانند ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister