صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

توجه به اشتغال معلولان افزایش پیدا می‌کند

سرپرست جديد سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه بايد از معلولان حمايت بيشتري شود، گفت: معلولان داراي استعدادهاي بسياري قوي هستند و در برنامه‌هاي جديد سازمان توجه به اشتغال معلولان افزايش پيدا مي‌كند. احمد اسفندياري افزود : در گذشته اقدامات خوبي در سازمان بهزيستي انجام شده است و تلاش مي‌شود در مرحله جديد فعاليت سازمان بهزيستي اقدامات بهتري براي قشر تحت پوشش اجرا شود.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister