صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

توسعه وگسترش فعاليتهاي توانبخشي مبتني بر جامعه

با هدف افزايش آشنائي و تعامل بخشداران و دهياران بافعاليتهاي توانبخشي مبتني بر جامعه و گسترش كمي و كيفي فعاليتها ،اداره بهزيستي كاشان جلسه مشتركي را با حضور كارشناسان توانبخشي اين اداره و بيش از 40نفر از بخشداران و دهياران از 45دهياري (از 4 بخش بخشداري مركزي ،بخشداري نياسر ،برزك و قمصر)مناطق مختلف شهري و روستائي اين شهرستان برگزار نمود ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister