صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

۵ نکته برای رسیدن به تفاهم در زندگی خانوادگی و زناشویی

در دهه گذشته، بالاترین میزان طلاق در جهان از آن آمریكا بوده است. در كشور ما نیز طلاق به‌ویژه در كلان شهرها رو به فزونی نهاده است. این مقاله تلاش می‌كند با بهره‌گیری از شیوه‌ای علمی چگونگی روابط شخصی همسران را در شرایط حاد و بحرانی مورد بررسی قرار ‌دهد. تنها گروهی از محققان مطالعات دقیقی نه‌ فقط درباره همسرانی ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister