صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

تعیین میزان شهریه مهدهای کودک براساس رتبه

مدیرکل دفتر امورکودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از تعیین نرخ شهریه مهدهای کودک براساس رتبه بندی کیفی آنها خبر داد. سید محمد حسین جوادی گفت: این رتبه بندی بر اساس 5 شاخص سطح آموزش نیروی انسانی، فضا، ایمنی و بهداشت، تغذیه و اجرای قوانین انجام می شود. وی با اشاره به اینکه این طرح از شهریور امسال در 2 ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister