صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

تعامل بهزیستی با سایر دستگاهها در جهت برنامه کاهش فقر و آسیب ها

در پی اجرای مصوبات ستاد بازآفرینی پایدار شهری شهرستان کاشان  به ریاست حمیدرضا مؤمنیان معاون استاندار، فرماندار ویژه کاشان و به دبیری مهندس ناظم رضوی و عضویت جمعی از مسؤولین دستگاهها من جمله بهزیستی جلسه ای با دستور کار همکاری و تعامل در خصوص برنامه ی کاهش فقر و آسیب ها با نقش آفرینی بهزیستی ، در محل دفتر ریاست بهزیستی ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister