صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

تسهیلات مسکن با اولویت زنان سرپرست خانوار

وزير رفاه و تامين اجتماعي از مصوبه هيات دولت جهت تامين تسهيلات 100 هزار واحد مسکوني براي مددجويان با اولويت زنان سرپرست خانوار خبر داد. صادق محصولي درباره برنامه‌هاي وزارتخانه رفاه در سال “همت مضاعف و کار مضاعف” افزود: سال 1389 سعي مي‌کنيم هم از جهت کمي و هم کيفي سطح خدمات بيمه‌اي اجتماعي و درماني را ارتقا دهيم که ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister