صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

دوره آموزشي ويژه توانمند سازي زنان سرپرست خانوار

برگزاري دوره آموزشي ويژه توانمند سازي زنان سرپرست خانوار همزمان با روز خانواده و در جهت ارتقاء سطح آگاهي و افزايش معلومات خانواده ها اداره بهزيستي كاشان ،اقدام به برگزاري دوره آموزشي ويژه توانمند سازي زنان بي سرپرست و بد سرپرست تحت حمايت اين اداره نمود. به گزارش واحد امور اجتماعي اداره بهزيستي كاشان ،در اين دوره آموزشي كه بيش ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin