صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

تاسوعای حسینی

یکی از روزهایی که بر حسین اهل بیتش بسیار سخت گذشت روز تاسوعا پنجشنبه نهم محرم بود.  چنانکه در روایتی از امام صادق در وصف تاسوعا آمده است 🙁 روز نهم محرم حسین و اصحابش در کربلا در محاصره قرار گر فتند.و سپاهیان شام او را احاطه کردند  و در فشار قرار دارند ، و در این روز پسرم جان ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister