صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

195 هزار نفر بیمه تامین اجتماعی میشوند

سرپرست سازمان بهزیستی کشور، گفت: 100 هزار معلول شاغل، 55 هزار نفر زن سرپرست خانوار و 40 هزار نفر از پرسنل مراکز توانبخشی و نگهداری کودکان بیمه تأمین اجتماعی می شوند. احمد اسفندیاری ضمن بیان این مطلب، افزود: با توجه به وجود بیش از ۱۰ هزار معلول ضایعه نخاعی در کشور، بهزیستی به دنبال ارائه خدمات بیمه ای برای تأمین ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister