صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

بیشترین سوالات درباره شیشه

سرپرست دفتر مداخله و بازتوانی سازمان بهزیستی کشور گفت: 70 درصد تماس گیرندگان با خط ملی اعتیاد را زنان تشکیل می دهند و بیشترین سئوالات درباره ماده روانگردان شیشه است. فرهاد اقطار با اشاره به عملکرد خط ملی اعتیاد در کشور افزود: 618 هزار نفر تا پایان خرداد ماه با خط ملی اعتیاد تماس گرفته اند که براساس این آمار 70 درصد تماس گیرندگان را زنان تشکیل می دهند که درباره بیماری همسر یا فرزند خود از کارشناسان مشاوره دریافت کرده اند. وی با اشاره به مصرف مواد مخدر در کشور گفت: 85 درصد معتادان در کل کشور مواد سنتی مصرف می کنند اما سوالات تماس گیرندگان در استان های مختلف بیشتر در ارتباط با ماده شیشه است. همچنین براساس آمارهای سازمان بهزیستی مصرف مواد بین معتادان تریاک، هروئین و شیشه است.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister