صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

به مناسبت روز جهانی معلولین

اين مطالب زبان حال ميليون ها كودك و بزرگيست كه در سراسر دنيا با معلوليت هاي مختلف زندگي آنها هر روز دچار تبعيض ميشوند و توانايي آنها ناديده گرفته ميشود و از ظرفيت هاي آنان چشم پوشي ميگردد آنان ار تحصيلات و مراقبت هاي بهداشتي مورد نيازشان برخوردار نيستند و از فعاليته هاي اجتماعي اطرافشان محرومند اما كودكان و بزرگسالان ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister