صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

به مناسبت روز جهانی سالمندان

به مناسبت روز جهانی سالمندان، اختصاص صندلی ویژه سالمندان در ناوگان اتوبوس درون شهری شهرستان کاشان ،دکتر فرجی مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان،9 مهرماه روز جهانی سالمندان،

اختصاص صندلی ویژه سالمندان در ناوگان اتوبوس درون شهری شهرستان کاشان معاون مدیرکل و رئیس اداره بهزیستی کاشان از اختصاص صندلی ویژه سالمندان در ناوگان اتوبوس درون شهری برای نخستین بار در این شهرستان خبر داد متقی نژاد بیان کرد: پیرو اجرای مصوبات کمیته تکریم سالمندان و قول مساعد دکتر فرجی مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister