صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

تعامل اداره بهزيستي كاشان با بهورزان

در راستاي اجرای طرح CBR در روستاهابهورزان كاشاني توسط كارشناسان واحد CBR آموزش ديدند. دراین جلسه آموزشی، ابتدا تاریخچه سی بی آر در جهان وسپس نحوه تشکیل  آن در ایران وشهرستان کاشان ونحوه تعامل بین بخشی   فعالیتها توسط آقای جهادی آموزش داده شد. سپس خانم صادقي نیازهای معلولین وخدمات تعریف شده  طرح سی بی آر را تشریح کرد ونحوه ارائه این ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister