صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

بهتـرین راهـکارهای کاربـردی برای مـطالـعه

  آمارها نشان داده که ذهن انسان در زمان های کوتاه و مکرر بسیار متمرکزتر از زمان های طولانی عمل می کند. بنابراین حتی اگر فقط ده دقیقه برای درس خواندن فرصت دارید، آن را به فواصل زمانی کوتاهتر تقسیم کنید. همچنین بهتر است پس از هر ده دقیقه درس خواندن به خودتان استراحت بدهید. از آنجا که مغز انسان ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister