صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در اجرای بند (ت) ماده (۲۸)‌

تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در اجرای بند (ت) ماده (۲۸)‌قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (بخشنامه شماره ۶/۵۳ مستمری‌ها حوزه معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی) اداره کل تأمین اجتماعی استان… نظر به اینکه بند (ت) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵۵ مجلس ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister