صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

برگزاری جلسه مدیران مراکز توانبخشی

اولین جلسه مدیران مراکز توانبخشی اداره بهزیستی کاشان در سال 94برگزار شد. این جلسه با حضور مدیران مراکز توانبخشی تحت نظارت این اداره در محل مرکز خیریه توانبخشی  هاجر کاشان ،با هدف ارتقاء همگرایی مدیران مراکز برپا شد. در ابتدای این برنامه مدیران وکارشناسان ،از کلاس ها وواحد های مختلف این مرکز بازدید نموده واز نزدیک با چگونگی فعالیت این ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister