صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

برگزاری جلسه توجیهی مسكن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان

جلسه توجیهی مسکن واشتغال در اداره بهزیستی کاشان برگزار شد. در این جلسه کریم زاده- کارشناس مسئول امور مسکن اداره کل بهزیستی استان اصفهان-،حسین زاده –کارشناس مسئول امور اشتغال اداره کل بهزیستی استان اصفهان – کارشناس اداره راه وشهر سازی کاشان ،مدیر عامل مجمع خیرین مسکن ساز کاشان وجمعی از کارشناسان ومددکاران این اداره حضور داشتند. این جلسه به منظور ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister