صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

برگزاري جلسه توجيهي غربالگري شنوايي

اداره بهزيستي كاشان،در راستاي افزايش تعامل بين بخشي وكاهش وپيشگيري از معلوليت شنوايي ،جلسه توجيهي غربالگري شنوايي را برگزار نمود. اين جلسه در محل سالن اجتماعات اداره بهزيستي كاشان وبا حضور مسئولين بخش هاي نوزادان بيمارستانها وزايشگاه هاي شهرستان هاي كاشان وآران وبيدگل برگزار شد. مهدي جهادي –معاون مدير كل ورئيس اداره بهزيستي كاشان-ضمن تشكر از حضور مدعوين ،در خصوص ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister