صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

از برنامه های فرهنگی اداره بهزیستی کاشان بازدید شد.

حمید رضا صادق گلی –دبیر شورای فرهنگی اداره کل بهزیستی استان اصفهان- وبابایی –کارشناس دفتر مدیریت- در مراسم محفل قرانی اداره بهزیستی کاشان شرکت نموده واز فعالیت های قرانی وفرهنگی این اداره بازدید نمودند. مهدی جهادی معاون مدیر کل و رئیس اداره بهزیستی کاشان –در این مراسم توضیحات مبسوطی از فعالیت های فرهنگی انجام شده در سال جاری ارائه نمود. ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin