صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

با آرامش برانيم سلامت باشيم

طرح هميار نوروزي با هدف پيشگيري از حوادث جاده اي وترافيكي وكاهش معلوليت هاي ناشي از آن در شهرستان كاشان برگزار شد. اين طرح با همكاري پايگاه همياران سلامت روان اجتماعي كاشان ،در مجاورت باغ تاريخي فين 27،28،29اسفند ماه و7و8فروردين ماه از مسافران نوروزي شهرستان كاشان استقبال نمود. مهدي جهادي –معاون مديركل ورئيس اداره بهزيستي كاشان-با اشاره به اينكه حوادث ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister