صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

اختصاص ۷۵ میلیارد تومان برای بازنشستگان در ماه رمضان

سرپرست صندوق بازنشستگي كشوري از اختصاص 75 ميليارد تومان براي تهيه سبد كالاي بازنشستگان كشوري و لشكري در ماه مبارك رمضان توسط دولت خبر داد. ايراندخت عطاريان  با اشاره به اينكه دولت در خصوص تأمين اعتبار سبد كالاي ماه مبارك رمضان براي بازنشستگان كشوري و لشكري، مصمم است، اظهار داشت: سازمان در نظر دارد در صورت تأمين اعتبار اين بخش، ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister