صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

اعتبارات ملي بهزيستي بيش از 27 درصد افزايش يافته است

دکتر احمد اسفندياري در بازدید از اداره بهزیستی کاشان گفت : اعتبارات ملي بهزيستي بيش از 27 درصد افزايش يافته است كه سرجمع ملي اعتبارات امسال 658 ميليارد تومان است. به گفته وي اعتبارات ملي سازمان بهزيستی کشور تبديل به اعتبارات استاني شده است و اين اعتبارات مستقيما” به استانها تخصيص  داده خواهدشد. اسفندياري گفت : پرداخت حقوق و مزايا ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister