صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

بازديد از مراكز پيشگيري

  اكبري -معاون سياسي اجتماعي فرمانداري ويژه كاشان-وقپاني پور–كارشناس انتظامي فرمانداري ويژه كاشان-به همراه آقاي جهادي –سرپرست اداره بهزيستي كاشان-ازمركز گذري كاهش آسيب نويد بازديد نمودند. اين بازديد با هدف آشنايي با فعاليت هاي اين مركز ونحوه خدمات رساني ايشان انجام شد. مسئولين در اين بازديد، علاوه بر بررسي مسائل ومشكلات مركز از نزديك در جريان مسائل مددكار ومراجعين قرار ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister