صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

دوره آموزشي ويژه توانمند سازي زنان سرپرست خانوار

برگزاري دوره آموزشي ويژه توانمند سازي زنان سرپرست خانوار همزمان با روز خانواده و در جهت ارتقاء سطح آگاهي و افزايش معلومات خانواده ها اداره بهزيستي كاشان ،اقدام به برگزاري دوره آموزشي ويژه توانمند سازي زنان بي سرپرست و بد سرپرست تحت حمايت اين اداره نمود. به گزارش واحد امور اجتماعي اداره بهزيستي كاشان ،در اين دوره آموزشي كه بيش ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister