صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ایجاد بانک اطلاعات آسیب‌های اجتماعی

تفاهم‌نامه قوه قضاييه و سازمان بهزيستي كه اخيراً به امضاي طرفين رسيده ‌به روساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور ابلاغ شد. به منظور استفاده متقابل از ظرفيت‌هاي طرفين و با هدف كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و حمايت از قشرهاي آسيب‌پذير و تسريع در ارائه خدمات به افراد در معرض آسيب و آسيب‌ديده اجتماعي،‌ تفاهم‌نامه‌اي ميان قوه قضاييه و سازمان بهزيستي ‌منعقد شد. ‌اين تفاهم‌نامه پس از اخذ موافقت حوزه رياست قوه قضاييه، ‌بين معاونت اجتماعي سازمان بهزيستي ‌به نمايندگي از اين سازمان ‌و اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي قوه‌قضاييه ‌به نمايندگي از اين قوه ‌در 14 ماده تنظيم و به امضاي طرفين رسيده است.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister