صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی

شیخ سعدی خانواده اش عالمان دین بوده اند و در سالهای اول سده هفتم هجری در شیراز متولد شده و در جوانی به بغداد رفته و آنجا در مدرسه نظامیه و حوزه های دیگر درس و بحث به تکمیل علوم دینی و ادبی پرداخته و در عراق و شام و حجاز مسافرت کرده و حج گذارده  و در اواسط سده ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister