صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

اولین گردهمایی مددکاران اجتماعی کاشان برگزار شد

اولین گردهمایی مددکاران اجتماعی کاشان با حضور رئیس انجمن علمی مددکاری کشور در اداره بهزیستی این شهرستان برگزارشد. رئیس انجمن علمی مددکاری کشور در این گردهمایی گفت: هنر و توانایی مددکار در اینست که در کوتاهترین مدت مددجو را قادر کند که خودش قدرت تصمیم گیری و انتخاب پیدا کند و کارش را بدون وابستگی به وی انجام دهد. دکتر ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister