صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

خبربرگزاري جلسه با مدير عامل انجمن خيرين مسکن ساز

جهت رسيدگي به تقاضاهاي واصله مددجويان تحت پوشش اداره بهزيستي كاشان و پيگيري امور مسكن جامعه هدف ،جلسه مشتركي با حضور رياست اداره بهزيستي كاشان ،مدير عامل محترم انجمن خيرين مسكن ساز كاشان ،مديرعامل محترم جامعه نابينايان كاشان ،مدير عامل انجمن معلولين جسمي حركتي كاشان و كارشناس امور مسكن بهزيستي كاشان در محل اداره بهزيستي كاشان برگزار شد .عسگري رئيس ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister