صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

انتشار ۱۳ مین شماره ماهنامه مهرنو

سيزدهمین شماره ماهنامه تخصصي اجتماعي در آذرماه 1389 منتشر شد، در اين شماره ماهنامه پرونده اصلي به موضوع آيا «راز» پرده‌ها را كنار مي‌زند؟ چند روايت معتبر به بهانه پخش دوره دوم«راز»هاي نادر طالب‌زاده اختصاص داده شده است. مطالب روي جلد: بچه رعيت‌ها اوضاع كرمان را عوض كردند، گفت‌وگو با محمدعلي علومي ،نويسنده آذرستان دادنامه‌اي عليه روزنامه‌نگاري مركززده! پرونده‌اي براي ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister