صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

انتشار نهمین شماره ماهنامه مهرنو

نهمين شماره ماهنامه تخصصي اجتماعي در خرداد ماه 1389 منتشر شد، در اين شماره ماهنامه پرونده اصلي به موضوع مردان خياباني اختصاص داده شده است. قسمت ابتدايي پرونده مطلب روي جلد اين شماره به طرح مسأله مردان خياباني پرداخته و به گفته نويسنده به دنبال ردپاي مردان خياباني در کوچه پس کوچه‌هاي شهر گشته است. به اعتقاد نگارنده اصلي‌ترين عاملي که زنان خياباني را نه ايجاد، اما تشويق و تحريک مي‌کند، حضور مردان خياباني است که تا چند سال گذشته از ديد بسياري از کارشناسان و مسئولان دور مي‌ماندند، دکتر شهرام رحيمي نيز در اين پرونده مفصل مشکلات رواني مردان خياباني را بررسي کرده است. به عقيده او مردان خياباني اشخاص ناسازگار اجتماعي نيستند، بلکه افرادي هستند که با يک جامعه ناهنجار،سازگاري نشان مي‌دهند و در شرايط فعلي جامعه ايراني رشد تعداد مردان خياباني اجتناب‌ناپذير است.در بخشي از پرونده بررسي شده است که قانون درباره مردان خياباني چه تصميمي گرفته است؟

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister