صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

انتشار مهرنو شماره 139

سازمان بهزیستی کشور هفته نامه شماره ١٣9 مهر نو رامنتشر کرد. مطالب منتشر شده در اين نشريه به شرح زير است: رويکرد فرهنگي دولت دهم فرصت بزرگ بهزيستي/ عيد ديدني پدرانه، لبخندهاي کودکانه/ افزايش يارانه مراکز توانبخشي/ آيين نامه تأمين مسکن معلولان/ چترحمايتي سازمان براي خانواده معتادان/ مرحله منطقه اي جشنواره قرآني برگزار مي شود/ تعطيلات پرکار در استان ها/ ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister