صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

انتشار مهر نو شماره 144

مهر نو شماره 144 منتشر شد . مطالب ارائه شده در این نشریه به شرح ذیل می باشد. برنامه ریزی برای اشتغال و مسکن مددجویان/ 200 هزار خانه برای مددجویان/ افزایش تعداد کودکان تحت پوشش خدمات پیش از دبستان/ نهمین شماره ماهنامه تخصصی اجتماعی “مهرنو” منتشر شد/ هدف اصلی؛ توانمندسازی جامعه هدف/ بازرسی ویژه از پنج هزار مرکز بهزیستی/ آموزش ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister