صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

انتشار مهر نو شماره 140

سازمان بهزیستی کشور هفته نامه شماره 140 مهر نو رامنتشر کرد. مطالب منتشر شده در این نشریه به شرح زیر است: تلاش جدي براي توانمندسازي مددجويان/ تقدير جامعه معلولان از وزير رفاه و تأمين اجتماعي/ بازرسي ويژه از پنج هزار مرکز بهزيستي/ ابلاغ تشکيلات جديد سازمان بهزيستي کشور/ نامگذاري شيرخوارگاهي به نام بقاء/ سؤالي به گستردگي يک جشنواره/ هر دو ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister