صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

امر به معروف و نهی از منکر

    نقش هر مسلمان در تعیین سرنوشت جامعه و تعهدی که باید در پذیرش مسؤولیت های اجتماعی داشته باشد، ایجاب می کند که او ناظر و مراقب همه اموری باشد که پیرامون وی اتفاق می افتد. این مطلب در فقه اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده و از مهم ترین مبانی تفکر سیاسی ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister