صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع)

ميلاد با سعادت كريم آل فاطمه حضرت امام حسن مجتبي (ع) خجسته باد. سلام بر تو و بر صبر بي نظيرت ،سلام بر تو و بر كرامت بي بديلت ،سلام بر تو و سلام بر كوچه هاي مدينه كه شبانگاه شاهد سخاوت دستان با كرامتت بود و روزهنگام مظلوميت و غربتت را نظاره مي كرد. به راستي غريب كيست ؟! ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister