صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان از فروردین ماه

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، ایراندخت عطاریان با اشاره به صدور احکام جدید بازنشستگان اظهارداشت: افزایش 25 درصدی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال جاری اعمال خواهد شد. وی بیان داشت: براساس مصوبه جدید هیئت وزیران ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister