صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

افزایش کودکان تحت خدمات پیش از دبستان

در صورت امضاء تفاهم نامه و گسترش تعاملات با وزارت آموزش و پرورش تعداد کودکان تحت پوشش خدمات پیش از دبستان افزایش می یابد. سازمان بهزیستی امیدوار است با گسترش تعاملات در بخش پیش دبستانی با وزارت آموزش و پرورش تعداد کودکان تحت پوشش خدمات پیش از دبستان در کشور افزایش یابد.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister