صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

افزایش یکسان حقوق کارمندان و بازنشستگان و پرداخت معوقات از خرداد

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان كشوري و لشكري بنابر مصوبه دولت يكسان بوده و به زودي اعلام مي‌شود. احمد بزرگيان در مورد افزايش حقوق كارمندان دولت در سال جاري ادامه داد : ظرف يكي دو روز آينده تمام ضرايب افزايش حقوق كارمندان اعلام خواهد شد كه اين افزايش در هيئت دولت تصويب شده و حقوق خردادماه بر اساس مصوبه جديد پرداخت مي‌شود. معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصريح كرد: امسال از نظر اسمي سومين سال و از نظر عملي دومين سال اجراي قانون مديريت خدمات كشوري محسوب مي‌شود.

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister