صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

افزایش یارانه مراکز شبانه ‌روزی معلولان به ۱۰۵ تا ۱۴۵ هزار تومان در ماه

مدیرکل دفترمعلولان ذهنی سازمان بهزیستی کشورازافزایش یارانه سال ۸۹ مراکز شبانه‌روزی و روزانه معلولان در روزهای پایانی سال گذشته خبر داد. سعادتی افزود: با تصویب افزایش یارانه مراکز درهیات دولت  ، سرانه یارانه مراکز شبانه‌روزی معلولان اعم از ذهنی، جسمی، حرکتی و ضایعه نخاعی ماهانه ۱۰۵ تا ۱۴۵ هزار تومان تعیین شده است. به گفته وی این در حالیست که ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister