صفحه اصلی | بایگانی برچسب

بایگانی برچسب

افزایش برخورداری ۲،۵ میلیون مشمول بهزیستی

سرپرست سازمان بهزيستي كشور گفت: با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قطعا ميزان برخورداري 2،5 ميليون مشمول تحت پوشش سازمان بهزيستي و افراد تحت پوشش كميته امداد افزايش مي‌يابد. احمد اسفندياري در مورد ميزان برخورداري افراد تحت پوشش كميته امام خميني و سازمان بهزيستي از يارانه نقدي گفت: بر اساس فلسفه هدفمندي يارانه‌ها كه در راستاي سياست و شعار محوري دولت ...

ادامه مطلب

Page optimized by WP Minify WordPress Plugin

coffee canister